BC DE LEUG

Artikelindex

Seizoen 2015 -2016

NATIONAAL

Algemene Statutaire vergadering KBBB 20-02-2016

Verslag Raad van Bestuur KBBB 07-07-2015

Verslag Raad van Bestuur KBBB 01-09-2015

Verslag Raad van Bestuur KBBB 12-10-2015

Verslag Raad van Bestuur KBBB 21-11-2015

Verslag Raad van Bestuur KBBB 20-02-2016

Verslag Raad van Bestuur KBBB 15-03-2016

Verslag Directie Comité KBBB 14-09-2015

Verslag Directie Comité KBBB 09-11-2015

Verslag Directie Comité KBBB 14-12-2015

Verslag Directie Comité KBBB 08-02-2016

Verslag Nationale Arbitragecommissie KBBB 18-06-2015

Verslag Nationale Arbitragecommissie KBBB 12-03-2016

Verslag Nationale Sportcommissie KBBB 08-07-2015

Verslag Nationale Sportcommissie KBBB 05-08-2015

Verslag Nationale Sportcommissie KBBB 14-10-2015

Verslag Nationale Sportcommissie KBBB 03-02-2016

Verslag Nationale Sportcommissie KBBB 06-04-2016

Verslag Nationale Jeugdcommissie KBBB 16-10-2015

Verslag Nationale Jeugdcommissie KBBB 08-12-2015

Verslag Nationale Jeugdcommissie KBBB 16-02-2016

Verslag Nationale Jeugdcommissie KBBB 03-04-2016

 

GEWEST

Jaarverslag 2014 -2015

Verslag Gewestvergadering Antwerpen 17-08-2015

Verslag Gewestvergadering Antwerpen 21-09-2015

Verslag Gewestvergadering Antwerpen 26-10-2015

Verslag Gewestvergadering Antwerpen 12-12-2015

Verslag Gewestvergadering Antwerpen 01-02-2016

Verslag Gewestvergadering Antwerpen 01-03-2016

Verslag Gewestvergadering Antwerpen 04-04-2016

Verslag Gewestvergadering Antwerpen 02-05-2016

Verslag Gewestelijke Sportcommissie Antwerpen 26-10-2015

 

DISTRICT

Verslag Distriktvergadering 19-08-2015

Verslag Distriktvergadering 27-01-2015

Verslag Distriktvergadering 20-04-2015