BC DE LEUG

JAARPLANNING SEIZOEN 2019 - 2020

 

 

woensdag 21 augustus    -     bestuursvergadering
dinsdag 03 september    - ledenvergadering
zaterdag 28 september    - souper
dinsdag 14 januari    - worstenbrood
woensdag 14 januari    - bestuursvergadering
dinsdag 28 januari    - statutaire vergadering
woensdag 01 mei
   - aanvang tornooi Frédy Bleys
woensdag 20 mei
   - bestuursvergadering
dinsdag 2 juni   ledenvergadering
zaterdag 27 juni   finale tornooi Frédy Bleys
dinsdag 16 juli   einde handicap